Flera saker krävs för en framgångsrik och bestående förändring i en organisation, men man brukar lista följande huvudpunkter:

  • En vision av vad förändringen ska leda till
  • En plan för att nå dit
  • Motivation och utbildning för de som är involverade i förändringen
  • Resurser för att genomföra förändringen

Som konsult, brukar jag kunna hjälpa till med de tre första punkterna. Jag kan hjälpa till att hitta en attraktiv och begriplig vision, jag kan dra upp en plan som tar organisationen mot målet, och jag kan assistera med att motivera och utbilda medarbetarna.

Men en sak ligger utanför min kontroll: resurser. Här behövs ett stöd och förståelse från chefsgrupper, projektledare och andra i arbetsledande ställning. Ingen förändring är gratis. Mer konkret, om en organisation till exempel vill introducera en nytt arbetssätt eller en ny process, så krävs det inte bara utbildning och engagemang för att starta upp det nya. Tvärtom – ofta är det att arbeta på det nya sättet, som kommer att suga tid och energi. Arbetsmoment som tidigare gick lätt och enkelt, får plötsligt ett inneboende motstånd när man söker information, mallar, dokument. Kommunikation som tidigare var självklar, blir märkligt svår och krystad. (Det här är en naturlig del av förändringen. Vi människor är vanedjur, men med rätt utbildning kan vi korta den smärtsamma delen av förändringen till ett minimum.)

Min erfarenhet är att detta ofta glöms bort när man räknar på vad förändringen kommer att kosta (för visst finns det väl en kalkyl?). Istället tänker man sig att allting ska vara ”business-as-usual”, och det nya läggs uppe på alla de uppgifter medarbetarna har. Dessutom är det vanligt att man från chefsled glömmer bort sitt eget bidrag i förändringen.

Det här är ett extremt bra sätt att skapa frustration i organisationen – jag har sett det hända flera gånger. Med aldrig så god vision, motivation och utbildning, faller förändringen platt när ingen har tid att implementera den.

Så, glöm inte bort att säkerställa att tid finns för förändringen. Och stäm gärna av med en erfaren förändringsledare innan ni kickar igång.