Kjell Enhager är en känd coach och föreläsare som har jobbat både med idrottare och företag. Jag själv fick upp ögonen för Kjell under hans sommarprat för några år sedan, och fastnade för hans beskrivning av glassboomerangen:

”Pappa, kan vi få glass?”

”Nej.”

(tystnad under några sekunder)

”Jag vet att vi inte kan få glass, men om vi kunde få det, vilken glass skulle vi få då?”

Glassboomerangen kan fungera både på dig själv och på andra, när det finns ett problem som måste hanteras. Det ligger i problems natur att det oftast är svårt att hitta en lösning, men många gånger finns spärren bara i huvudet. Glassboomerangen hjälper oss att vara kreativa och fokusera på lösningen istället för på problemet.

”Jag vet att att det är omöjligt att hinna klart allt det här till på fredag, men om det vore det möjligt, hur skulle jag prioritera då?”

”Jag vet att det känns obehagligt att hälsa på alla dessa främmande människor, men om det vore trevligt, hur skulle jag bete mig då?”

”Jag vet att matteläxan känns svår och jobbig, men om den vore lätt, hur skulle du göra då?”

Anledningen till att den är så kraftfull är flera:

  • I den första delen (”Jag vet att vi inte kan få glass…”) bekräftas det upplevda problemet. I dialog med andra människor är det viktigt att visa att du har lyssnat på invändningar – annars kör du bara över dem och de kommer inte vara intresserade av en lösning, varken från sig själva eller utifrån.
  • I den andra delen (”…men om vi kunde få det…”) vänds tankemönstret till en målbild.
  • I den sista delen (”…vilken glass skulle vi få då?”) ställs en till synes oskyldig, enkel fråga som är knuten till målbilden. Genom att svara på frågan – vilket hjärnan gör snabbt och nästan omedvetet – har man redan börjat fokusera på lösningen.

Använd gärna glassboomerangen på dig själv, men var försiktig med användandet i din omgivning. Den är ju manipulativ, och om du använder den för att få din vilja fram, kommer det inte dröja länge innan dina kollegor och din familj förstår vad du håller på med.

Jag hade glädjen att närvara vid Kjell Enhagers föreläsning JAG AB 2.0 den 30/3. En lite längre recension kommer i ett separat inlägg.